English

Zuchex

Kesimoğlu Tekstil Ltd. Şti 2 / B-52

Dayahatun mah. sandalyrciler sokak no:30 Sultanhamam Eminönü / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 212 526 01 82
Fax: +90 212 526 01 82
Web: www.kesimoglu.com
E-Mail: info@kesimoglu.com«Geri