English

Zuchex

JİANGMEN JİECHU(HARDWARE)FİTTİNGS CO.,LTD 9 HALL / C-30

2nd industry Park of Yamen Town,Xinhui District, Jiangmen City,Guangdong Province, P.R.C / / CHINA
Tel: 0750-6451029
Fax: 0086-750-6451021
Web: www.jiangmen-jiechu.cn
E-Mail: anita@jiangmen-jiechu.cnTR:
Plastik Ev Gereçleri


EN:
Plastic Household Appliances


«Geri