English

Zuchex

CHAOZHOU SANBO CERAMICS MANUFACTORY 9 HALL / E-20

No.2 of Doutian xiapian,Tiantouhe Village,Fengxi,Chaozhou,Guangdong / / CHINA
Tel: 86-768-2979651
Fax: 0086-768-2979651
Web: http://www.sanboceramics.com
E-Mail: th@sanboceramics.comTR:
Cam, Porselen, Seramik


EN:
Glass, Porcelain, Ceramic


«Geri